Technologia

Centra wiertarskie

Maszyny CNC 4 osiowe z okleinowaniem

Przemysłowe okleiniarki

w technologii PUR, laser-tec, UVA

Piły panelowe

Zarządzanie Top Solid Wood

©2022 SONEA - PROFESSIONALLY FOR FURNITURE INDUSTRY • 43-400 Cieszyn, ul. Kościuszki 33 • tel: +48 33 851 41 34 • sonea@sonea.pl